ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมอบรมเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ได้จัดอบรม ครู ก เพื่อจั..
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตล..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการตามมาตรการกวาดล้างทำความสะ..
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโร..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย นำโดย นายไพศาล ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยชมภู ศึกษางานจัดเก็บรายได้ ในวันท..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำคว..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในบริเว..
โครงการนวัตกรรมจากภูมิปัญญาแก้ปัญหา..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการนวั..
ประชุมหารือโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒ..
ประชุมหารือส่วนราชการโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ป..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเ..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ประจำปี 2563 เจ้าหน้าที่ ..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2..
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.รอบเวียง ส..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปี 2563 อบรมผู้ประกอบการอาหารร้..
ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ป..
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน เข้าร่วมโครงการแข่งขัน..
โครงการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับแกน..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการป้อ..
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เดือน 5..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการประเ..
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโรโรน่า..
งานสาธารณสุข จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโรโรน่า แก่ผู้ปกครองศ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประ..
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถานตำบลรอบเวียง ประจ..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีง..
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ ..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี..
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นการให้ความรู้ แล..
กิจกรรม "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกค..
กิจกรรม  "จิตอาสาภัยพิบัติสกัดหมอกควัน  ป้องกันไฟป..
โครงการเยาวชนจิตอาสา ประจำปีงบประมา..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา โดยการนำเยา..
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู..
นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เปิดโครงการส่ง..
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางม..
กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป..
พิธีลงนามความร่วมมือตามโครงการส่งเส..
นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายก อบต.รอบเวียง และนางสุนันทา ศรีปั..
ตั้งด่านชุมชน ป้องกันและลดอุบัติเหต..
นายไพศาล พุทธิมา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำคณะ อปพร., ชรบ. และอ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส..
นายไพศาล พุทธิมา ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวี..

ทั้งหมด 733 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 31 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 31 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com