ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเ..
กิจกรรมมอบเบี้ยวันผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยมีการคัดแ..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561..
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาค..
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561..
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดป่ายางมน และวัดหนองด่าน ในวันที่..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561..
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบ..
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง ครั้งที่ 3 ปี 2561 เพื่อ..
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวา..
สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกีย..
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุ..
อบต.รอบเวียง ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.บางปลา จ.สมุทรปราการ ในวันที่..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ประจำปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็..
ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2561..
ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2561 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในวันท..
รับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอ..
รับรางวัลการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่่งแวดล้อม ด้านการ..
กิจกรรมลงนามถวายพระพร..
กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จ..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติแล..
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี..
อบรมให้ความรู้และรับวัคซีนพิษสุนัขบ..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย โ..
กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวัน..
อบต.รอบเวียง ร่วมกับฝ่ายปกครองและประชาชนตำบลรอบเวียง ทำกิจกรรมปลู..
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์..
กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปี 2561 ขอขอบคุณ ..
ปฏิบัติการพ่นหมอกควันป้องกันและควบค..
ปฏิบัติการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลรอบเวี..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่ก..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยใส่ใจการเรียนรู้(การเรียนรู้สาเส้น..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฏาคม ในวันที่ 9 กรก..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ..
โครงการประเพณีเข้าพรรษา(หล่อเทียน) ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาค..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอา..
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน(สานตะกร้าจ..
ร่วมกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ..
ร่วมกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 และรับโล่สุดยอดส้วมระด..
ต้อนรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ร..
ต้อนรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกคร..
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561..
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านป่ายางมน ร่วมกับ อบต...
อบรมและพัฒนาศักยภาพให้ความรู้การใช้..
อบรมและพัฒนาศักยภาพให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน พร้อมทั้งกา..

ทั้งหมด 716 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com