ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
นายอำเภอเมืองเชียงรายออกพบปะเยี่ยมเ..
นายอำเภอเมืองเชียงรายออกพบปะเยี่ยมเยียน  มอบนโยบายและติดตามง..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม 2560 ในวันที่ 10 มกราคม 25..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลา..
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2560 ในวันที่ 4-6 ม..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สม..
ประชุมสภา อบต.รอบเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29..
โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก..
โครงการดนตรีพื้นบ้านแสนสนุก  เพื่อแนะนำเครื่องดนตรีพื้นเมือง..
โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ..
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน  จัดโครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุข..
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต..
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของขวัญปีใหม่ แก่องค์การบ..
ประชุมคณะแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการคว..
ประชุมคณะแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรม  เพ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาฯ ร่างแ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาฯ ร่างแผนปี 2560-2562 เพิ่มเติมและเปล..
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง ประจำ..
โครงการภูมิปัญญามีค่าพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดให้มีก..
ประชุมคณะนักวิชาการ/คณะทำงาน RECAP ..
ประชุมคณะนักวิชาการ/คณะทำงาน RECAP เพื่อติดตามงานและวางแผนการดำเน..
ธนาคารกรุงไทยมอบของขวัญปีใหม่..
ธนาคารกรุงไทยมอบของขวัญปีใหม่แก่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง &nb..
ต้อนรับคณะแม่ข่าย สสส. เทศบาลเมืองล..
ต้อนรับคณะแม่ข่าย สสส. เทศบาลเมืองล้อมแรด ติดตามงาน TCNAP  แ..
ประชุมเตรียมการแก้ไขผักตบชวา..
ประชุมเตรียมการแก้ไขผักตบชวา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม..
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับ วัดป่ายางมน  จัด..
ประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามนโย..
นายคุณวัฒน์  สุคันธะกุล  นายอำเภอเมืองเชียงราย  นำ..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปร..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำเดือนธันวาคม ในวันที่ ..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกน..
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100% ผุ้นำท้องถิ่น  ..
ลงนาม MOU การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายางมน &..
พลังเครือข่ายท้องถิ่นชุมชนตำบลรอบเว..
พลังเครือข่ายท้องถิ่นชุมชนตำบลรอบเวียง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเว..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  สมัยวิสามัญ  สม..
โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง..
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  ร่วมโครงการทำดีเพื่อพ่..
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านกา..
ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง ..
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.รอบเวียง พิจารณาร่างแผน 4 ปี ในวันที่ 2..

ทั้งหมด 557 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 24 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 24 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th