ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการออกกำลังกายโดยภูมิปัญญาท้องถ..
กลุมพัฒนาสตรี  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่ที่ 5 จัดโครงกา..
โครงการกิจกรรมเข้าจังหวะ หมู่ที่ 2..
กลุ่มพัฒนาสตรี �บ้านป่ายางมน �หมู่ 2 จัดโครงการกิจกรรมเข้าจังห..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเว..
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  สมัยสามัญ  ส..
โครงการชุมชนปลอดลุกน้ำยุงลาย และลง..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง �ได้จัดกิจกรรมชุมชนปลอดลูกน้ำยุง..
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายช่ว..
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภ..
ประชุมประชาคมตำบลรอบเวียง..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้จัดประชุมประชาคมตำบลรอบเวียง �..
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงร่วมปร..
นายไพศาล �พุทธิมา �นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง �ร่วมประช..
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเชีย..
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเชียน ..
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียงร..
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง  รับการตรวจประเมินและต..
ผลการแข่งรอบเวียงคัพ รอบแรก..
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 คนรอบเวียงคัพ รอบแรก ..
มอบผ้าห่มโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอก..
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย ร่วม กับองค์การบริหา..
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 57..
อบต.รอบเวียงจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 วันศุกร์..
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที..
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง "นายไพศาล พุทธิมา"และปลัด อบต..
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท..
ประธานสภาองค์การบริหารงานส่วนตำบลรอบเวียง "นายประครอง พูลเจริญ..
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหารา..
อบต.รอบเวียงจัดกิจกรรม 5 ธันวา สดุดีมหาราชา ณ ห้องประชุมองค์การ..
การแข่งขั้นฟุตบอลชาย 7 คน รอบเวียงค..
ดาวโหลดใบสมัคด้านล่าง..
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่หาดเชียงราย..
อบต.รอบเวียง จัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่หาดเชียงราย ให้เป็นสถานที..
โครงการส่งเสริมอาชีพ ทำน้ำยาล้างจาน..
     อบต.รอบเวียง ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพทำน..
โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข อาหารป..
อบต. รอบเวียง ดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพสาธารณสุข  อาหารป..
ประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2..
ในวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวีย..

ทั้งหมด 617 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 26 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th