ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประส..
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อน ซึ่งมีห..
พิธีลงนาม"ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้า..
พิธีลงนาม"ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"โครงการ ..
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING"..
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING" ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ..
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี..
นายวิชัย พาหมวด พัฒนากรตำบลรอบเวียง เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจง..
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า..
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า ในวันที่ 14 ก.พ. 2555..
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง..
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง ในวันที่ 11 ก.พ. 2555..
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว..
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อบต.รอบเวียงในวันที่ 1 ก.พ. 2555..
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี..
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี ดูงาน 5 ส. ที่ อบต.รอบเวียง ใน..
ยินดีต้อนรับ อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสว..
ยินดีต้อนรับ อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์ ดูงาน 5 ส. ที่ อบต.รอบเวี..
อปพร. อบต.รอบเวียง..
อปพร. อบต.รอบเวียงมีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย..
ประชุมสภาสมัยแรก..
ประชุมสภาสมัยแรกเมื่อวันที่ 11 มค. 55 ..
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ..
อบต.รอบเวียง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป่ายาง..
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ..
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดครั้งแรกเมื่อ 6 ม.ค. 55 ..
โครงการ 7 วันอันตราย..
โครงการ 7 วันอันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 54 ถึง 4 ม.ค. 55 ..
โครงการแจกเครื่องกันหนาวประจำปี 255..
โครงการแจกเครื่องกันหนาวประจำปี 2555 โดนท่าน ส.ส. สามารถ แก้วมีช..
นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโ..
นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียง..
การศึกษาดูงานของ อบต.น้ำแวน จังหวัด..
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เดินชมการจัดกิจกรรม 5 ส.  ที่องค..
ขอตอนรับนายกและสมาชิกสภาองค์การบริห..
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในวันที่  ๑๙&n..
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนศึกษาดูง..
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เข้าศึกษดูงานกิจกรรม ๕ ส.ของหน่วยงานอ..

ทั้งหมด 549 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 23 หน้า
« ก่อนหน้า 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th