ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริการส่วนตำบลฯ
ปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.
ส่วนกองคลัง
ส่วนกองช่าง
ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจ..
โครงการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรม Kick of..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร จ.ช..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แสมสาร จ.ชลบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ..
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตร..
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562 ในว..
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตร..
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลรอบเวียง ประจำปี 2562 ในว..
ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย..
งานสาธารณสุข ออกตรวจสถานประกอบกิจการอันตราย เพื่อให้ความรู้และคำแ..
ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว"สายน้..
อบต.รอบเวียงเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนา..
ร่วมกิจกรรม Kick Off ปฏิบัติการ 60 ..
ร่วมกิจกรรม Kick Off เพื่อเริ่มต้นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วั..
โครงการสวนผักสวนครัวสร้างความสัมพัน..
โครงการสวนผักสวนครัวสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2562 ในวันท..
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562..
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูน..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง..
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561..
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ..
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล..
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน..
กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ายางมน ณ โรงเรียนบ้านป่ายางมน ในวันที่ 2..
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน..
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ปีใหม่ 2562 ระ..
พลังงานจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วม..
พลังงานจังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ อบต.รอบเวียง ทำโครงการเพิ่..
โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องก..
โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านป..
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับป..
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562 ..
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปร..
ประชุมคณะกรรมการหาดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในวันที่ 21..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำ..
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 14 ธั..
อพม. เข้าพบ เพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโ..
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแ..
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561 ในวั..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธั..
กิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ในวันที่ 3 ธันวาคม ..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำป..
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23 พฤศ..
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประม..
กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หาดเชียงราย โด..
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวห..
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤศจิกา..

ทั้งหมด 714 รายการ : แสดงผลหน้าละ 24 รายการ จำนวนทั้งหมด 30 หน้า
« ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 30 ถัดไป »
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com