ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
เมื่อ : 24/10/2561 10:30:51 เข้าชม : 178

การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร(ทองเสงี่ยมฟาร์ม) วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30-15.40น. ณ ห้องประชุมพวงแสด อบต.รอบเวียง และทองเสงี่ยมฟาร์ม บ้านหนองด่าน ม.1 ต.รอบเวียง ตามลำดับ โดย หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ.ชร., ปศอ.เมือง ชร.,ทีมงานของท่านนายก อบต.รอบเวียง, ตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาธารณสุข จ.เชียงราย.+อ.เมืองฯ,สิ่งแวดล้อมภาค1จ.เชียงราย,ทสจ.ชร.,ทบ.นคร ชร.,ผอ.ศดรธ.จ.ชร.และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากกลิ่นมูลสุกรอีก4หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและทำความเข้าใจกับชุมชนฯร่วมกัน ผลสรุปให้ทางฟาร์มมีการใช้สารจุลินทรีย์เพื่อลดกลิ่นทั้งแบบผสมอาหารและโรยในเล้าฯ,มีตารางการจัดการทำความสะอาดที่ชัดเจน,ต้องลดปริมาณการเลี้ยงลงเดือนละ 800-1,000ตัว, ปรับปรุงระบบระบายน้ำจากเล้าลงไปยังสระน้ำบำบัดฯ และให้ชุมชนฯรับทราบว่าในการแก้ไขต้องให้ระยะเวลาแก่ทางฟาร์มด้วย โดยจะได้มีการออกติดตามตรวจสอบฯอีกครั้งในวันที่26ตค.61 ทุกคนรับทราบและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ

 
 
โดย : เมื่อ : 24/10/2561 10:30:51
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com