ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ครั้งที่4
เมื่อ : 29/10/2561 14:27:04 เข้าชม : 108

26 ตุลาคม2561 เวลา13.30น. ศูนย์ดำรงธรรม อบต.รอบเวียง 26 ตุลาคม2561 เวลา13.30น. ศูนย์ดำรงธรรม อบต.รอบเวียง ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ส่งกลิ่นเหม็น. ครั้งที่4 โดยมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จาก เขต ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลรอบเวียง. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ณ. ฟาร์มสุกร ทีเอฟเอส ฟาร์มมิ่ง จำกัด(ทองเสงี่ยมฟาร์ม) โดยผู้ประกอบการได้แก้ไข และ ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบผลการแก้ไข พร้อมทั้งประสานโดยตรงกับผู้ประกอบการ ต่อไป 

 
 
โดย : เมื่อ : 29/10/2561 14:27:04
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ออกประเมินตรวจเหตุร้องเรียน กรณีฟาร์มสุกร ครั้งที่4
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com