ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายและสะสมหรือจำหน่ายอาหาร
เมื่อ : 7/11/2561 15:37:13 เข้าชม : 114

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด อบต.รอบเวียง ออกประเมินสถานประกอบการ เพื่อประกอบการต่อและขอรับใบอนุญาตหนังสือรับรอง โดยตรวจประเมินสุขลักษณะ และดำเนินการแก้ไขกรณีไม่ถูกต้องเช่น การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน การแต่งกายผู้สัมผัสอาหาร ปรุงประกอบเสริฟอาหาร ต้องสวมหมวกผ้ากันเปื้อนและสวมเสื้อมีแขนขณะปฏิบัติงาน การป้องกันเหตุรำคาญในสถานประกอบการ การติดตั้งปล่องดูดควัน การติดตั้งห้องป้องกันเสียง ติดตั้งถังดับเพลิง และเติมเคมีดับเพลิงตรวจสอบวันหมดอายุ เพื่อให้พร้อมใช้งาน การแยกน้ำแข็งเพื่อรับประทานออกจากน้ำแข็งแช่อาหาร และไม่เเช่สิ่งของในถังน้ำแข็งสำหรับรับประทาน การปรุงประกอบอาหารบนโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า60 เซนติเมตร กรณีโรงปอกสับปะรดต้องทำห้องปิดบริเวณบรรจุสับปะรดปอกเสร็จ ป้องกันแมลงสัตว์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน และอื่นๆตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับการตั้งแต่งฯ  ดังมีรายชื่อร้านต่อไปนี้
1.ร้านเอยานยนต์
2.ร้านลาบป้าดี
3.ร้านสุโขทัย
4.ร้านเสริมสวยวิมลบิ้วตี้
5.ร้านสุนทรการเกษตร
6.โรงขนมจีน จำรัส
7.โรงขนมจีน นางภาณิชา ยะติ๊บ
8.ร้านตัดผมชาย นายพัฒนาบุญศรี
9.ร้าน ต.สล่าหลวงยานยนต์
10.โรงสีข้าว นางยุพิน หนชัย
11.โรงแหนมธีรพัฒน์
12.โรงสีข้าว นางอารีย์ วรรณนิล
13.จริญเฟอร์นิเจอร์ 
14.เฟอร์นิเจอร์ นายทินกร ทาหน่อทอง
15.เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน 
16.เตาถ่านมิตรเมตตา
17.ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้าน
18.ร้านกาแฟข้างบ้าน
19.ร้าน ที พี ช๊อป
20.ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าต่อม
ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2561 ณ เขตรับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

 
 
โดย : เมื่อ : 7/11/2561 15:37:13
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ออกตรวจสถานประกอบการกิจการอันตรายและสะสมหรือจำหน่ายอาหาร
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com