ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
เมื่อ : 24/11/2561 17:52:28 เข้าชม : 79

ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย นำโดยนายกไพศาล พุทธิมา ปลัดนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ฝ่ายบริหาร พนักงาน อบต.รอบเวียง และผู้ประกอบการร้านค้าหาดเชียงรายทุกท่านร่วมในการทำบุญครั้งนี้

 
 
โดย : เมื่อ : 24/11/2561 17:52:28
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ทำบุญศูนย์ประสานงานแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th