ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
อพม. เข้าพบ เพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อ : 8/01/2562 11:13:25 เข้าชม : 166

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้าพบ นายชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  เพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

 
 
โดย : เมื่อ : 8/01/2562 11:13:25
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : อพม. เข้าพบ เพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com