ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ
เมื่อ : 21/03/2562 15:21:10 เข้าชม : 58

วันที่13มีนาคม2562 กอ.รมน.เชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย พานิชน์จังหวัดเชียงรายประสานงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหนองด่าน  หมู่ที่ 1  สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 และอบต.รอบเวียง ตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญกรณี กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู 
ในเขตตำบลรอบเวียง พบว่ามีฟาร์มที่อบต.รับผิดชอบจำนวน2ฟาร์ม คือ TSF Farmming และ สุพินฟาร์ม. โดยได้แนะนำการ ควบคุมการกำจัดกลิ่นและของเสีย โดยเพิ่มปริมาณ และทำต่อเนื่อง ไม่ให้รบกวนผู้อาศัยข้างเคียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี. พร้อมทั้งพบว่ามีการเลี้ยงสุกรบริเวณเขตติดต่อข้างเคียง ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเชียงรายจะประสานอปท.ที่รับผิดชอบตรวจสอบและแนะนำต่อไป.

 
 
โดย : เมื่อ : 21/03/2562 15:21:10
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ร่วมตรวจเฝ้าระวัง เหตุรำคาญ
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com