ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์
เมื่อ : 24/04/2562 11:38:47 เข้าชม : 42

ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์ มีฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปกครองทุกหมู่บ้าน  สมาชิกสภา อบต. ทุกภาพส่วนที่เกี่ยวกับ  พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล  ร่วมหารือขั้นตอน  กระบวนการจัดงานวันสงกรานต์  ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพวงแสด 1 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

 
 
โดย : เมื่อ : 24/04/2562 11:38:47
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันสงกรานต์
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com