ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
เมื่อ : 12/07/2562 10:26:35 เข้าชม : 0

นำโดยท่านนายกไพศาล พุทธิมา รองนายกวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์ รองนายกชูศักดิ์ อะทะสุวรรณ์ ปลัดนิ่มนวล ปัญโญนันท์ หัวหน้าส่วนทุกส่วน. และพนักงาน อบต.รอบเวียงทุกคน. ออกให้บริการ อบต.เคลื่อนที่ รับชำระภาษี บริการให้คำปรึกษาเรื่องงานก่อสร้าง. ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย จดทะเบียนพาณิชย์ รับคำร้องเกี่ยวกับงานสาธารณสุข. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5

 
 
โดย : เมื่อ : 12/07/2562 10:26:35
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2562
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com