ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562
เมื่อ : 12/07/2562 10:30:17 เข้าชม : 25

นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต.รอบเวียง ฝ่ายปกครอง คณะ อป.พร. และพนักงาน อบต.รอบเวียง ร่วมกันจัดโครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562 มีการให้ความรู้แก่ครูหอพัก และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในการป้องกันตัว การเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยต่างๆได้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 
 
โดย : เมื่อ : 12/07/2562 10:30:17
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : โครงการให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com