ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
เมื่อ : 19/03/2563 12:08:10 เข้าชม : 14

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย นำโดย นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงและทีมพนักงานฯ  ทำการ พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน covid 19 ทุกจุดพื้นที่ ที่ทำการอบต. รอบเวียง อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร และผู้มาใช้บริการภายใน ที่ทำการ อบต.รอบเวียง

 
 
โดย : เมื่อ : 19/03/2563 12:08:10
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com