ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19
เมื่อ : 25/03/2563 10:39:21 เข้าชม : 5

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ดำเนินการตามมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19 ในพื้นที่โดยประชาชนจิตอาสาและผู้ประกอบการตลาดสดในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น.ตลาดน้องบอลตลาดสด  ,  09.00 ตลาดเช้าป่ายางมน    ,09.00กาดติดแอร์ป่ายางมน   ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการและจิตอาสา ในพื้นที่  ชาวรอบเวียง ร่วมมือ ร่วมใจ-ป้องกันโรคโควิด19  ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.  รอบเวียง

 
 
โดย : เมื่อ : 25/03/2563 10:39:21
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : กิจกรรมมาตรการกวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคโควิด19
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com