ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ออกตรวจประเมิน​สถานประกอบการเพื่อต่ออายุใบอนุญาต​ กรณีเลี้ยงสุกร
เมื่อ : 26/07/2563 23:44:55 เข้าชม : 6

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ออกตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อต่ออายุใบอนุญาต เป็นข้อมูลการทำประชาคม กรณีการเลี้ยงสุกร โดยได้รับความอนุเคราะห์ การตรวจจากหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง ผู้ใหญ่บ้านหนองด่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประชาชนที่เกียวข้อง นำโดย นายไพศาล พุทธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ฟาร์มสุกรบิ้กพิกฟาร์ม

 
 
โดย : เมื่อ : 26/07/2563 23:44:55
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ออกตรวจประเมิน​สถานประกอบการเพื่อต่ออายุใบอนุญาต​ กรณีเลี้ยงสุกร
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com