ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
การประหยัดพลังงานในบ้าน
7 วิธี ลด เลิก พลาสติกและโฟม
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เจ้าของสุนัขและแมวควรทราบ
5 วิธีปฏิบัติเพื่ออาหารปลอดภัยในหน้าร้อน
ความรู้ในการแยกขยะอันตราย
ระวังโรคมากับหน้าร้อนนะ
วิธีประหยัดค่าไฟในบ้าน
ประเภทของยาเสพติด
โรคที่มากับหน้าฝน ควรระวัง
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
รู้ไว้ปลอดภัยกว่า
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่
ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
วันเข้าพรรษา
ความรู้วันวิสาขบูชา
ความรู้การป้องกันยาเสพติด
ขยะคัดแยกอย่างไร
ความรู้โรคซิกา
มารู้จักและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ป้องกันโรคปอดบวม
ระวังโรคหน้าฝน
ความรู้เรื่องโรคเมอร์ส
ป้องกันโรคเอดส์
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาค ค ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
สรุปตารางการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รอบ 32 ทีม
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล รอบเวียงคัพ ใหม่
เอกสารใบสมัคฟุตบอลชาย 7 คน รอบเวียงคัพ
กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์
 
previous12next
 
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com