ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
สมรรถนะ ตำแหน่งปลัด อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการคัดเลือกเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการคัดเลือกเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
กฎหมายควรรู้ "เหตุรำคาญ" คืออะไร
แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เลือกตั้งนายก อบต.รอบเวียง / สมาชิกสภา อบต.รอบเวียง 19 พฤศจิกายน นี้
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมา โครงการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.รอบเวียงรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประการผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสม (ภาค ค ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
อบต.รอบเวียง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
ประกาศ แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2553-2556
ประกาศ แจ้งปรเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.
อบต.รับโอนย้าย จพง.พัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th