ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ผลการดำเนินงานตามการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด3 งวด1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
ปี๋ใหม่เมืองหาดเชียงฮายยินดีต้อนฮันทุกท่านเจ้า
ประชาสัมพันธ์กีฬารอบเวียงสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งใหเดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด และโครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารงานท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี 2558
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม "Bike For DAD" ปั่นเพื่อพ่อ
ราคากลางโครงการท่อลดอเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัคเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ
ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558
ประกาศรับสมัคเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญทึกข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th