ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 (แบบภ6)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด 6 งวดที่ 1
ผลการดำเนินงานตามการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 แบบ ผด3 งวด1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
ปี๋ใหม่เมืองหาดเชียงฮายยินดีต้อนฮันทุกท่านเจ้า
ประชาสัมพันธ์กีฬารอบเวียงสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งใหเดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด และโครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารงานท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปี 2558
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม "Bike For DAD" ปั่นเพื่อพ่อ
ราคากลางโครงการท่อลดอเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th