ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรม "Bike For DAD" ปั่นเพื่อพ่อ
ราคากลางโครงการท่อลดอเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัคเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ
ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558
ประกาศรับสมัคเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญทึกข้อมูล
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศรับสมัคคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาค ค ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ โครงส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2558
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภาระกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจปี 58
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com