ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556
อบต.รอบเวียง จัดโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่หาดเชียงราย ให้เป็นสถานที่ครบวงจร
รายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ผด3 งวดที่ 3
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด 2) ปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556
ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2556
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2555
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555
แจ้งเตือนภัยคลื่นกระแสลมตะวันตก (ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2555
โครงการเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2555
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ประจำปี 2555
คัดเลือก อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555
วันแม่แห่งชาติประจำปี2555
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 84 พรรษาและปลูกต้นไม้ในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2555
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบลรอบเวียง
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการอบรมนวดแผนไทย ประจำปี 2555
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โครงการคัดกรองสารพิษในกระแสเลือด ของโรคพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางมน
ประชุมอนุมัติโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th