ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2555
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบลรอบเวียง
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โครงการอบรมนวดแผนไทย ประจำปี 2555
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โครงการคัดกรองสารพิษในกระแสเลือด ของโรคพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางมน
ประชุมอนุมัติโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเวียง
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
นายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงรายมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
อบต.รอบเวียงศึกษาดูงาน
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
งานปี๋ใหม่เมือง อบต.รอบเวียง
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ต้อนรับนักปันจักรยานนานาชาติ
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2554
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง และพนักงาน อบต.รอบเวียง ยินดีต้อนรับ อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2556-2558
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
พิธีลงนาม"ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"โครงการ อบต. สีขาว
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING"
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาตวจฟันและทำฟลูออไรด์ให้เด็กศูนย์พัฒเด็กเล็กบ้านป่ายางมนน
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2555
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ยินดีต้อนรับ อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี
กีฬา อปท. ที่ป่าอ้อดอนชัย
อปพร. อบต.รอบเวียง
วันเด็กแห่งชาติ2555
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com