ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
โครงการ อบต. สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
พิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2554
นายไพศาล พุทธิมา นายก อบต.รอบเวียง และพนักงาน อบต.รอบเวียง ยินดีต้อนรับ อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2556-2558
อบต.รอบเวียงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
พิธีลงนาม"ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"โครงการ อบต. สีขาว
กิจกรรมล้างท้องฟ้า "SKY CLEANING"
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาตวจฟันและทำฟลูออไรด์ให้เด็กศูนย์พัฒเด็กเล็กบ้านป่ายางมนน
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555
ประชุมชี้แจงการจัดเก็บ จปฐ. ประจำปี 2555
อบรม อปพร.และร่วมทอดผ้าป่า
กิจกรรมกีฬาตำบลรอบเวียง
โครงการแจกเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ยินดีต้อนรับ อบต.ห้วยน้ำหอม จ.นครสวรรค์
ยินดีต้อนรับ อบต.ดอยยาง จ.เพชรบุรี
กีฬา อปท. ที่ป่าอ้อดอนชัย
อปพร. อบต.รอบเวียง
วันเด็กแห่งชาติ2555
จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
ประชุมสภาสมัยแรก
7 วันอันตราย
แจกเครื่องกันหนาวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คุณณิชากร พิมยศ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงราย
นายการันต์ จันทรานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย นำคณะรองผู้อำนวยการ เข้าอวยพรปีใหม่
ยินดีต้อนรับ อบต.น้ำแวน จังหวัดพะเยา
ยินดีต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เชิญชวนชาวตำบลรอบเวียงใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 19 พฤศจิกายน นี้
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
ประกาศรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการแผนที่ภาษี
โครงการ 5 ส.อบต.รอบเวีบง
โครงการ 5 ส.อบต.รอบเวีบง
3 กรกฎาคม 2554 ขอเชิญชาวไทยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส
การมอบถุงของขวัญและเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการโดยนายยกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการสมาชิกกลุ่ม5
การรับมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th