ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ชี้แจงเหตุรำคาญเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
เมื่อ : 17/10/2562 11:07:57 เข้าชม : 65

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้รับแจ้งเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงขอเรียนแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีฟาร์มสุกรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2ฟาร์ม ที่น่าจะเป็นสาเหตุของกลิ่นดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขและดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวมาโดยตลอดตั้งแต่ได้รับแจ้งการร้องเรียน ซึ่งได้มีเอกสารแจ้งสั่งให้แก้ไขปรับปรุงไปยังผู้ประกอบการ การรับผลการแก้ไขปรับปรุง การรายงานผลไปยังผู้ร้อง ตลอดการดำเนินการที่ผ่านมาปัญหาดังกล่าวได้บรรเทาลงไปในทางที่ดี เนื่องจากได้เชิญผู้ได้รับผลกระทบ,ผู้ร้องเรียนรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ดังกล่าว จนเป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้อง และอยู่ในการเฝ้าระวังตรวจสอบหากเกิดกลิ่นและเหตุรำคาญดังกล่าว ให้แจ้งโดยตรงไปยังผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายไม่ได้มีแค่ในเขต อบต.รอบเวียง แต่มีการเลี้ยงในพื้นที่ อปท.ข้างเคียง โดยอำเภอเมืองเชียงรายรับจะประสานประชุมผู้ประกอบการทั้งหมดเพื่อทำข้อตกลงในการเลี้ยงป้องกันเหตุรำคาญดังกล่าว ประกอบกับในปัจจุบัน เกิดโรคระบาดAFS โรคแอฟริกาในสุกร ทำให้กรมปศุสัตว์ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร เข้าออก ทำให้จำนวนสุกรไม่ได้ระบายออก อบต.รอบเวียงได้กำชับให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มเวลาปริมาณและวิธีการทำความสะอาดและควบคุมกลิ่นดังกล่าวมากกว่าปกติและรายงานมายังอบต. รอบเวียง จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียนแจ้งผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน และขออภัยมา ที่นี่ด้วย ท่านสามารถติดตามผลการแก้ไขได้ทางเฟสบุค อบต.รอบเวียงหรือทางเวปไซต์ อบต.รอบเวียงได้ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โทร 053742687

www. robwieng.go.th

ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน

 
 
โดย : เมื่อ : 17/10/2562 11:07:57
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ชี้แจงเหตุรำคาญเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com