ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
การประชุมสภา อบต.
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เขต อบต.รอบเวียง ครั้งที่ 1
เมื่อ : 26/02/2563 18:20:27 เข้าชม : 9
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เขต อบต.รอบเวียง ครั้งที่ 1 ตามกฎกระทรวงฯ โดย อบต. ได้ประชาสัมพันธ์แก่ร้านอาหารในเขตพื้นที่เข้ารับอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านฝ่าฝืนกฎกระทรวงจะต้องรับโทษตามที่กำหนด ตามกฎกระทรวง จึงประชาสัมพันธ์ให้ท่านแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว ต่อไป ณ อบต. รอบเวียง โทร 053742687. เวป อบต. รอบเวียง facebook อบต.รอบเวียง
 
F1-2618202774980.jpg
 
โดย : เมื่อ : 26/02/2563 18:20:27
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เขต อบต.รอบเวียง ครั้งที่ 1
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com