ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราวกันอันตราย บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ซอย 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเหลี่ยมมีฝาปิด บ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๒
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com