ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560
ราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ราคากลาง ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อ มอเตอร์ไซค์
ราคากลางครุภัณฑ์ เครื่องโทรศัพพื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง 2560
ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหา พัสดุ ประจำ2560 ผด.3 งวด2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้างโครงการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง โครงการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา ลงสวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่อปลา (หนองแหย่ง) หมู่ 2
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน หมู่ 1
ประกาศโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ่าปลา (หนองแหย่ง) หมู่ 2
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำลานกีฬาบ้านหนองด่าน หมู่ 1
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านหนองด่าน หมู่ 1
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 3
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก บ้านหัวฝาย เชื่อมคลองชลประทาน บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านนายมิ่งขวัญ หมื่นสันธิ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวฝาย-บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
ประกาศผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย - บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th