ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พื้นระเบียงและซ่อมแซมงานหลังคาทาสีอาคารประตูอลูมิเนียมพร้อมต่อเติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุม
ประกาศผลการสอบราคา โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.รอบเวียง
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พื้นระเบียงและซ่อมแซมงานหลังคา ทาสีอาคาร ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดห้องประชุม
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5
ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก 6 ล้อ และ รถ อบต.รอบเวียง
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พื้นระเบียงและซ่อมแซมงานหลังคา ทาสีอาคาร ประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดห้องประชุม
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา โครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๕
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างอาคาร โรงจอดรถบรรทุก ๖ ล้อ และ รถ อบต.รอบเวียง
ราคากลางสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย-บ้านหนองด่าน หมู่ที่ ๑
ราคากลางโครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า พื้นระเบียงและซ่อมแซมงานหลังคา ทาสีอาคารประตูอลูมิเนียม พร้อมต่อเติมหลังคากันสาดอาคารห้องประชุม
ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน หมู่ที่ ๕
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุก ๖ ล้อ และ รถ อบต.รอบเวียง
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการห้องบริการข้อมูลข่าวสารแก่คนพิการ และห้องน้ำสำหรับคนพิการพร้อมทางลาดและราวจับ
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องสาธารณะแหล่งท่องเที่ยวหาดเชียงราย บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
ราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งวังธาร บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว
ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 4
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 1
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายป่ายางมน หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมู่ 2
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองของโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านป่าบง หมู่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 58 ชุด หมู่ท 1
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองของโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อของโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อของโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมู่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th