ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว
ราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 5
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 4
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้าง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 1
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายป่ายางมน หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมู่ 2
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 5 ตำบลรอบเวียง
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 3 ตำบลรอบเวียง
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองของโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านป่าบง หมู่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 58 ชุด หมู่ท 1
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองของโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ หมู่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อของโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อของโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมู่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ 2
ประกาศผลการดำเนินการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านป่าบง หมู่ 3
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้านป่าบง หมู่ 3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 4
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 4
ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 1
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 ชุด หมู่ 1
ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านป่าบง หมู่ 3
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. สายบ้านป่าบง หมู่ 3
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมู่ 2
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ถนนสายป่ายางมน หมู่ 2
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 2 หมู่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารการประมูลซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค และกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเหลี่ยมมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com