ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประมูลด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ (e-Auction)
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอริคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอริคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอริคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่ายางมน ซอย 13 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง
ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. บ้านป่ายางมน ซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง
ราคากลางโครงกาวางท่อ คสล. บ้านหนองด่าน ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหัวฝาย - ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเวียง
ประกาศสอบราคาจ้างเหาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
ประกาสผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองด่าน (หัวฝาย) หมู่ที่ 1
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
ประกาศผลการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปายางมนใหม่ หมู่ที่ 5
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมนใหม่
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th