ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
บุคลากร อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาในร่ม
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศผลการสอบราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒/๒ หมู่ ๒
ประกาศผลการสอบราคาโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒/๒ หมู่ ๒
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๒/๒ หมู่ ๒
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร
อบต.รอบเวียงสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและกำจัดมูลฝอย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและกำจัดมูลฝอย
ประกาศจ่ายคืนประกันสัญญา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำที่ทำการ อบต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถใน อบต.รอบเวียง
โครงการปรับปรุงรั้ว พร้อมป้ายที่ทำการ อบต.รอบเวียง
โครงการขยายถนนและเทลานคอนกรีต อบต.รอบเวียง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 8 โครงการ
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
อบต. รอบเวียงประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : info@robwieng.go.th