ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
วิสัยทัศน์
กลุ่มอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม
สถานที่เที่ยวในชุมชน
โรงแรมและที่พัก
รวมลิงค์เว็บสำคัญ
สถานที่ / แผนที่ตั้ง อบต.
ติดต่อ อบต.
ข้อมูลงานเผยแพร่ประชาชน
งานนิติกร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานช่างและโยธา
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และแบบฟอร์ม/ตัวอย่าง
ข้อบัญญัติ/แผน/แผนพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.รอบเวียง
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและบริการเพื่อประชาชน
งานทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดการความรู้ (KM)
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานมาตราการประหยัด
ITA
งานสาธารณสุข
กิจการสภา อบต.
 
 :: องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับ ::
 
รถบรรทุกขนดินบ้านหนองด่าน...
27/02/2564 11:28:11
...
18/02/2564 23:34:46
...
19/01/2564 15:13:48
...
16/01/2564 18:57:05
น้ำประปาไม่ไหล...
23/10/2563 13:25:35
น้ำประปา หมู่ 5 สีสนิม...
17/07/2563 13:42:31
น้ำปะปา...
31/05/2563 12:38:19
แจ้งไฟกิ่งขัดข้องถนนหน้าครัวเค.พี....
18/02/2563 20:13:05
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์...
11/12/2562 15:13:47
ปัญหาเดิมๆกลิ่นไม่พึงประสงค์ของฟาร์มเลื้ยงสุกร...
23/11/2562 22:46:56
ดินติดกำแพงบ้านถูกขุดออกไปจนเป็นหลุมลึก โดยไม่ได้รับการ...
22/10/2562 14:03:57
ฟาร์มสุกร(ทองเสงี่ยมฟาร์ม) กลับมาส่งกลิ่นเหม็นอีกครั้ง...
28/02/2562 23:37:52
ท่อระบายน้ำชำรุด...
17/02/2562 10:08:55
ท่อระบายน้ำชำรุด...
17/02/2562 10:08:55
ร้องทุกข์ที่ดินข้างเคียงถมดินสูงทำให้ได้รับความเดือดร้อ...
27/01/2562 10:35:47
น้ำ...
12/09/2561 17:48:26
เรียนอนุบาลจ่าย2,000...
14/02/2561 13:27:16
ขอสอบถามร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ........
23/09/2559 16:39:37
ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานร้องเรียนร้องทุกข์...
14/08/2558 07:14:29
นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@hotmail.com