การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564
ITA2021


ระบบบริการออนไลน์ KM
Online Services Centerระบบจัดการข้อมูล
Administrator Page
กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์
โีรงงานแหนมีธีรพัฒน์ ม.2 ทำน้ำพริกน้ำเงี้ยวส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมาก
โรงงานแหนมธีรพัฒน์ ม.2 บ้านป่ายางมน ได้ทำน้ำพริกน้ำเงี้ยวส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมาก เดือดร้อนในเรื่องส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่..
โดย : ประชาชน เมื่อ 2021-06-20 12:47:34

รถบรรทุกขนดินบ้านหนองด่าน
รบกวนช่วยมาตรวจสอบดูแลหน่อยค่ะ รถบรรทุกขนดิน มาถมที่ข้างสถานีอนามัยหนองด่าน ขับเร็วมากและฝุ่นเยอะมาก ไม่มีการมารดน้ำที่..
โดย : น้อง 1 เมื่อ 27/02/2564 11:28:11

น้ำประปาไม่ไหล

น้ำประปา หมู่ 15 ตำบลรอบเวียง มีปัญหาน้ำไม่ไหลเป็นประจำ แจ้งเทศบาลฯแล้ว แก้ไขล่าช้า เกิดปัญหาขึ้นซ้ำๆ ประชาชนในพื้นที..

โดย : มิยาดา รัตนภาสุร เมื่อ 23/10/2563 13:25:35

น้ำประปา หมู่ 5 สีสนิม

เนื่องจากปัญหาน้ำประปาของหมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีสีน้ำค่อนข้างแดง เกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแ..

โดย : เมื่อ 17/07/2563 13:42:31

น้ำปะปา

เรียนผู้เกี่ยวข้องน้ำปะปาหมู่บ้านป่ายางมน หมุ่5  ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

เนื่องจากปัญหาน้ำปะปามีมาน..

โดย : ประชาชน เมื่อ 31/05/2563 12:38:19

แจ้งไฟกิ่งขัดข้องถนนหน้าครัวเค.พี.
ขอแจ้งไฟกิ่งขัดข้อง หน้าหน้าร้านครัวเค.พี. ดับ 2 ต้น หวั่นอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน รบกวนทาง อบต. ปร..
โดย : กัมพล เมื่อ 18/02/2563 20:13:05

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ทาง
โดย : เมื่อ 11/12/2562 15:13:47


ปัญหาเดิมๆกลิ่นไม่พึงประสงค์ของฟาร์มเลื้ยงสุกร

จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ในช่วงเดือน ต.ค ..

โดย : หนื่งในชาวบ้าน ของ ต.รอบเวียง เมื่อ 23/11/2562 22:46:56

ดินติดกำแพงบ้านถูกขุดออกไปจนเป็นหลุมลึก โดยไม่ได้รับการแจ้ง

เรียน ท่านที่เคารพ

ดิฉันประสบปัญหาการถูกขุดดินที่ติดกำแพงบ้านออกไป โดยไม่มีการบอกกล่าว หรือได้รับการยินยอมจ..

โดย : อนินทยา สุนสะธรรม เมื่อ 22/10/2562 14:03:57

ฟาร์มสุกร(ทองเสงี่ยมฟาร์ม) กลับมาส่งกลิ่นเหม็นอีกครั้ง

จากที่ได้ติดตามข่าวการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย      ที่ได้ติดตามตรวจส..

โดย : ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อ 28/02/2562 23:37:52

ท่อระบายน้ำชำรุด
..
โดย : วิริยกัจณ์ ศิริประดิษฐ์กลุ เมื่อ 17/02/2562 10:08:55

ท่อระบายน้ำชำรุด

ดิฉันมาจากเชียงใหม่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มาเที่ยวงานสิงห์ปาร์คเชียงราย พอดึกๆเลยมาเที่ยวคลับตะวันแดง เชียงราย แต..

โดย : วิริยกัจณ์ ศิริประดิษฐ์กลุ เมื่อ 17/02/2562 10:08:55

ร้องทุกข์ที่ดินข้างเคียงถมดินสูงทำให้ได้รับความเดือดร้อน

เรื่อง ข้างบ้านถมดินสูงทำให้ได้รับความเดือดร้อน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย

..
โดย : นายวรวุฒิ อุตใจ เมื่อ 27/01/2562 10:35:47

น้ำ

น้ำประปาบ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย ควรจัดการระบบน้ำให้ดีกว่านี้และควรเร่งด่วนกว่านี้ ไม่ควรอ้างนู่น..

โดย : ประปา เมื่อ 12/09/2561 17:48:26

เรียนอนุบาลจ่าย2,000
เรียนอนุบาลทำไมเสียเงิน2,000บาทไหนว่าเรียนฟรี..ตอบด้วย..
โดย : นิรนาม เมื่อ 14/02/2561 13:27:16

ขอสอบถามร่าง พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.....

ตามที่มีร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .......  ตามมาตรา  147  ได้บัญญัติว่า "..

โดย : พนักงานจ้าง เมื่อ 23/09/2559 16:39:37

บุคลากรภายใน

นายไพศาล พุทธิมา
นายก อบต.รอบเวียง
นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์

กระดานข่าวแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น


กระดานร้องเรียน-ร้องทุกข์

กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้า
หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

โรงขนมจีน
หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางมนใหม่


การติดตามการดำเนินโครงการ


การจัดการองค์ความรู้ KM
(Knowledge management)

Copyright © 2010 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง All rights reserved. เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทร./โทรสาร. 053 – 742687 เว็บไซต์ : http://www.robwieng.go.th Email : Robwieng@gmail.com